Posts Tagged ‘The Walking Dead’:


המתים המהלכים 4.01: 30 ימים בלי תאונה

תומר סויקר על פתיחת העונה הרביעית של "המתים המהלכים", ספוילר

המתים המהלכים 3.16: ברוכים הבאים לקברים

תומר סויקר על "המתים המהלכים" 3.16, פרק סיום העונה

המהלכים המתים 3.14: טרף

תומר סויקר על "המתים המהלכים" 3.14, ספוילר

המתים המהלכים 3.12: צלול

תומר סויקר על "המתים המהלכים" 3.12, ספוילרים

המתים המהלכים 3.11: אני לא בוגדת

תומר סויקר על "המתים המהלכים" 3.11, ספוילר

המתים המהלכים 3.09: המלך המתאבד

תומר סויקר על "המתים המהלכים" 3.09, ספוילר

© עידו ישעיהו