Posts Tagged ‘The Fall’:


הנפילה

העונה השנייה של "The Fall" מבהירה שמיצינו את ז'אנר הרוצחים הסדרתיים

Tags:

סיכום 2013: אז מה חדש?

שפע של סדרות חדשות ומצוינות שזפו את המסך. אילו מהן נשארו איתכם?

© עידו ישעיהו