Posts Tagged ‘תתקדם’:


השולחן העגול 2013

כמדי שנה קיבץ הוליווד ריפורטר שלל שחקנים ואנשי טלוויזיה לשיחות משותפות

© עידו ישעיהו