Posts Tagged ‘שטיסל’:


שטיסל 2.05: ייסורים של אהבה

מה חשבתם על "שטיסל" עונה 2 פרק 5?

בדיקה בציציות

"שטיסל" מתקשה לעמוד בסטנדרטים של עצמה בעונה השנייה, אבל מתעשתת

סיכום 2013: מסביב לעולם ובחזרה

משקל הנגד לארה"ב ב-2013: בריטניה, ישראל ויתר העולם

תנור ספירלות

מההתחלה התהדרה "שטיסל" ברגעים נפלאים, והיא עוד ממשיכה ומשתבחת

© עידו ישעיהו