Posts Tagged ‘סלקום tv’:


למה נשים רוצחות, עושה בית ספר: נובמבר 2019 בסלקום tv

למה נשים רוצחות, חומריו האפלים, עושה בית ספר, מחשבות פליליות, המפצחת ועוד

מר רובוט, השומרים: אוקטובר 2019 בסלקום tv

מר רובוט, השומרים, גברת פלטשר, עמק הסיליקון, שלדון הצעיר, הרשימה השחורה

© עידו ישעיהו