Posts Tagged ‘מיני סדרה’:


האמהות והאבות

מיכאל גינזבורג על "האימהות שלנו, האבות שלנו", מיני סדרה גרמנית לופתת

שעת השקיעה הגדולה

הפרק הראשון של "הטיטאניק" גרם לי לרצות להמשיך ישירות אל היתר

© עידו ישעיהו