Posts Tagged ‘המתים המהלכים’:


המתים המהלכים 6.16: היום האחרון עלי אדמות

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 6 פרק 16, האחרון לעונה השישית?

המתים המהלכים 6.03: תודה לך

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 6 פרק 3?

המתים המהלכים 5.16: לכבוש

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 16, האחרון לעונה?

המתים המהלכים 5.14: בזבז

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 14?

המתים המהלכים 5.13: לשכוח

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 13?

המתים המהלכים 5.11: המרחק

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 11?

המתים המהלכים 5.09: מה קרה ומה קורה

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 9, פתיחת החלק השני לעונה?

המתים המהלכים 5.08: קודה (דיון)

מה חשבתם על פרק סיום חצי-העונה החמישית של "המתים המהלכים"?

המתים המהלכים 5.07: צלוב (דיון)

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 7?

המתים המהלכים 5.05: עזרה עצמית (דיון)

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 5?

© עידו ישעיהו