Posts Tagged ‘המתים המהלכים’

המתים המהלכים 6.16: היום האחרון עלי אדמות

פורסם ע"י ‏yaddo‏
בתאריך 04/04/2016 בקטגוריה ‏סיכומי פרקים

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 6 פרק 16, האחרון לעונה השישית?

המתים המהלכים 6.03: תודה לך

פורסם ע"י ‏yaddo‏
בתאריך 26/10/2015 בקטגוריה ‏סיכומי פרקים

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 6 פרק 3?

The Walking Dead - 06x03 - Thank You

המתים המהלכים 5.16: לכבוש

פורסם ע"י ‏yaddo‏
בתאריך 30/03/2015 בקטגוריה ‏סיכומי פרקים

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 16, האחרון לעונה?

The Walking Dead - 05x16 - Conquer

המתים המהלכים 5.14: בזבז

פורסם ע"י ‏yaddo‏
בתאריך 17/03/2015 בקטגוריה ‏סיכומי פרקים

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 14?

The Walking Dead - 05x14 - Spend

המתים המהלכים 5.13: לשכוח

פורסם ע"י ‏yaddo‏
בתאריך 10/03/2015 בקטגוריה ‏סיכומי פרקים

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 13?

The Walking Dead - 05x13 - Forget

המתים המהלכים 5.11: המרחק

פורסם ע"י ‏yaddo‏
בתאריך 23/02/2015 בקטגוריה ‏סיכומי פרקים

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 11?

The Walking Dead - 05x11 - The Distance

המתים המהלכים 5.09: מה קרה ומה קורה

פורסם ע"י ‏yaddo‏
בתאריך 09/02/2015 בקטגוריה ‏סיכומי פרקים

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 9, פתיחת החלק השני לעונה?

äîúéí äîäìëéí: òåðä 5 ôø÷ 9

המתים המהלכים 5.08: קודה (דיון)

פורסם ע"י ‏yaddo‏
בתאריך 01/12/2014 בקטגוריה ‏כתבות, סיכומי פרקים

מה חשבתם על פרק סיום חצי-העונה החמישית של "המתים המהלכים"?

The Walking Dead - 05x08 - Coda

המתים המהלכים 5.07: צלוב (דיון)

פורסם ע"י ‏yaddo‏
בתאריך 26/11/2014 בקטגוריה ‏סיכומי פרקים

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 7?

The Walking Dead - 05x07 - Crossed

המתים המהלכים 5.05: עזרה עצמית (דיון)

פורסם ע"י ‏yaddo‏
בתאריך 10/11/2014 בקטגוריה ‏סיכומי פרקים

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 5?

The Walking Dead - 05x05 - Self Help

© עידו ישעיהו