תיקים באפלה: התחייה 01: המאבק שלי

אכן מאבק.

 

© עידו ישעיהו