המתים המהלכים 5.09: מה קרה ומה קורה

מה חשבתם על "המתים המהלכים" עונה 5 פרק 9, פתיחת החלק השני לעונה?

äîúéí äîäìëéí: òåðä 5 ôø÷ 9

© עידו ישעיהו