הבחורה החדשה 2.15: מקררת

מה חשבתם על "הבחורה החדשה" 2.15?

New Girl - 02x15 - Cooler

© עידו ישעיהו