טריומף הכלב המעליב בעימות הנשיאותי האחרון

מה נותר עוד לומר?

© עידו ישעיהו