It's Showtime

אולי זו?

לאורך השנים דירגנו לא אחת את הסדרות של HBO סתם כך לשם הכיף, והשבוע הייתה פעם נוספת כזו, אבל אם ב-HBO העניינים די מובהקים, במתחרה הגדולה שלה, שואוטיים, הסיפור הוא שונה. קשה לחשוב בהכרח על סדרה אחת שניתן להגיד עליה שהיא הגדולה מכולן, בניגוד למתחרה שבה תמיד ישנה "הסופרנוס" פורצת הדרך או "הסמויה" שנחשבת בעיני רבים לסדרה הטובה ביותר אי פעם.

אז הנה קושיה בדמות סקר הכולל את סדרות שואוטיים הבולטות לדורותיהן. זה לא מאוד הוגן אמנם, כי ישנן ברשימה סדרות שלא שרדו אפילו עונה אחת לעומת כאלה שמשום מה הצליחו למשוך שמונה עונות על אותה נוסחה, אבל כאמור, זה בשביל הכיף.

אפשר ורצוי להרחיב על בחירותיכם בתגובות.

[polldaddy poll=5898142]

© עידו ישעיהו